H!N! PROGRAM

Gambar tok di ambi ba Pejabat Kesihatan Daerah Julau, lebuh maya kami ka ngagai SMK JULAU, laban dijangka bisi kes H1N1. Kes tok nyu majak balat merebak ba menua kitai tok.. Nya meh maya ke gawa maya nyiasat kes tok, keselamatan & pengerai diri mpu dulu mesti dijaga.